Vijesti / Ostalo-Vijesti

Pet milijuna kuna kredita za sjetvu i stočarsku proizvodnju

Pet milijuna kuna kredita za sjetvu i stočarsku proizvodnju

Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnih čimbenika za poslovanje poljoprivrednika i mogućnost njihovog rasta i razvitka. U tom cilju Zagrebačka banka d.d. uputila je Osječko-baranjskoj županiji ponudu za poslovnu suradnju u kreditiranju poljoprivredne proizvodnje, što je prihvaćeno, pa su danas zamjenik župana Goran Ivanović i direktor Regionalnog centra Istočne Hrvatske Zagrebačke banke Boris Runje potpisali Ugovor o poslovnoj suradnji u kreditiranju sjetve i stočarske proizvodnje na području Osječko-baranjske županije.

Ukupni kreditni potencijal prema predloženoj kreditnoj liniji je 5.000.000,00 kuna, a korisnici kredita mogu biti fizičke osobe - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja su u sustavu PDV-a, trgovačka društva, poljoprivredne zadruge i obrtnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem ili prebivalištem na području Osječko-baranjske županije odnosno poljoprivredna proizvodnja mora se odvijati na području Osječko-baranjske županije. Redovna kamatna stopa otplate kredita je 5,2 postotna poena godišnje i promjenjiva je, međutim Osječko-baranjska županija uključila se u njeno subvencioniranje s dva postotna poena.

- Poljoprivreda se može poticati na više načina, među kojima je i ovaj projekt Zagrebačke banke i Osječko-baranjske županije. Zagrebačka banka kroz svoj proizvod daje prigodu malim proizvođačima da se pojave sa svojim zahtjevima, a Županija kao njihov partner subvencionira kamatu s 2 postotna poena što će bitno smanjiti trošak otplate kredita. Apeliram na jedinice lokalne samouprave s područja Županije da se uključe u projekt, čime bi dodatno smanjili troškove poljoprivrednicima, pa bi kamatna stopa iznosila 1 do 1,5 posto, što je osobito važno za one koji se bave stočarstvom. Za razvoj gospodarstva izuzetno su važni ovakvi partnerski odnosi u kojima banke imaju ključnu ulogu zbog njihovih kreditnih linija, a vizija naše Županije i župana Ivana Anušića je da kroz sustave potpora, subvencija i druge mjere potičemo gospodarski razvoj te da ljudi ostaju na ovim prostorima - rekao je zamjenik župana Goran Ivanović.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Direktor Regionalnog centra Istočne Hrvatske Zagrebačke banke Boris Runje ističe da najveću korist u projektu mogu ostvariti mali poljoprivredni proizvođači jer će smanjiti svoje nabavne troškove sjetve i repromaterijala. Projekt je osobito značajan na području Osječko-baranjske županije koja raspolaže s najviše poljoprivrednih površina u Hrvatskoj, a dodaje kako Zagrebačka banka sudjeluje i u ostalim kreditnim linijama Osječko-baranjske županije, subvencioniranju poduzetnika i drugim projektima.

Zainteresirani za ove kreditne linije trebaju se javiti u Ured za poljoprivredu Osječko-baranjske županije, gdje će dobiti potrebne podatke i pomoć te gdje se razmatra uvjete za subvencije, a potom se zahtjevi upućuju u banku na daljnji postupak.

Prema namjeni krediti mogu biti kratkoročni ili dugoročni. Kratkoročni krediti namijenjeni su za nabavu repromaterijala za sjetvu: sjeme, presadnice (za povrtlarske kulture), zaštitna sredstva i gnojivo za sjetvu, za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata i za nabavu grla za tov svinja. Dugoročni krediti namijenjeni su za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov junadi.

Najniži iznos pojedinačnog kredita je 5.000,00 kuna, a najviši iznos pojedinačnog kredita je 1.000.000,00 kuna. Maksimalni iznos pojedinačnog kredita za nabavu rasplodnih junica i za nabavu grla za tov iznosi 250.000,00 kuna, dok za nabavu rasplodnih junica maksimalni iznos kredita po grlu iznosi 12.000,00 kuna, za nabavu grla za tov junadi 4.000,00 kuna po grlu i za nabavu grla za tov svinja 400,00 kuna po grlu.

Krediti se odobravaju u kunama. Rok za korištenje kredita može biti do 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita za kratkoročne kredite i do 6 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu s korisnikom kredita za dugoročne kredite. Rok otplate kratkoročnih kredita za nabavu grla za tov svinja je 8 mjeseci, a za nabavu repromaterijala za sjetvu i za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju poslovnih subjekata 10 mjeseci. Rok otplate dugoročnih kredita za nabavu rasplodnih junica je 4 godine u koje je uključeno razdoblje počeka do 12 mjeseci i za nabavu grla za tov junadi su 20 mjeseci.

Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling ističe kako je već u tijeku prikupljanje očitovanja jedinica lokalne samouprave, a očekuje da će barem desetak općina i gradova pridružiti Županiji u subvencioniranju kamata.

SiB.hr

 

Izdvojeno

Reci što misliš!