Za četiri godine Osječko-baranjska županija bez mina

Za četiri godine Osječko-baranjska županija bez mina

Na području Osječko-baranjske županije ove godine bit će razminirano oko pet četvornih kilometara minsko sumnjivih površina, a minski sumnjivo ostat će još 50 četvornih kilometara.

Međutim, do sada su razminirane sve okućnice i poljoprivredne površine, a preostale su šumske površine, uglavnom na području Baranje. Kako su sredstva za razminiranja osigurana, i to većinom iz europskih fondova te državnog proračuna, sigurno je da će se cjelokupno razminiranje završiti u naredne četiri godine, odnosno okončat će se „30 godina života s minama“.

O aktualnim pitanjima razminiranja na području Osječko-baranjske županije župan Ivan Anušić jučer, 19. listopada 2017. godine, razgovarao je s ravnateljem Hrvatskog centra za razminiranje Zdravko Modrušanom, predsjednicom Upravnog vijeća HCR-a Đurđom Adlešić i načelnicom Odjela za plansko-analitičke poslove HCR-a Natašom Mateša Mateković. Nakon sastanka predstavnici HCR-a i zamjenik župana Petar Lagator obišli su područje u Baranji na komu je u tijeku razminiranje.

- Možemo biti zadovoljni što će u naredne četiri godine Osječko-baranjska županija biti u cijelosti razminirana. No, i preostale površine su velike, ali i teško pristupačne jer su na području Kopačkog rita. To su šume, naplavne površine, nasipi i obala uz rijeku, a mine nisu više na mjestu gdje su postavljene 1991. godine. Protekom vremena te uslijed poplava i drugih prirodnih procesa došlo je do kompletnog izmještanja minskih polja u odnosu na karte kojima raspolažemo. Zato je proces razminiranja vrlo teško provesti, no važno je da se taj proces do sada kvalitetno obavljao, da su osigurana sredstva za njegov nastavak i završetak te da ne bude ljudskih žrtava – rekao je župan Anušić.

Na sastanku je posebno naglašen međunarodni projekt "Naturavita" (Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u Dunavsko – dravskoj regiji) čija je ukupna vrijednosti 50 milijuna eura. Ovim projektom za razminiranje minsko sumnjivih površina u Osječko-baranjskoj županiji osigurano 35 milijuna eura, a razminirat će se površine od 27,5 četvornih kilometara.

Postupak će krenuti na području Nemetina te dalje unutar Parka prirode Kopački rit do područja Bilja, Darde i Petrijevaca. Nositelj Projekta "Naturavita" su Hrvatske šume d.o.o. a partneri su Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski centar za razminiranje, Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske, Hrvatske vode i Park prirode "Kopački rit". Suradnici na Projektu su Osječko-baranjska županija i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima u Osječko-baranjskoj županiji. Glavni cilj Projekta "Naturavita" je razminiranje, obnova i zaštita močvarnog i područja poplavnih ravnica pod šumama.

SiB.hr

 
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr

Najave događaja