Konstituiran novi saziv Savjeta mladih Grada Osijeka

Konstituiran novi saziv Savjeta mladih Grada Osijeka

osijek savjet

Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Grada održanoj 23.10.2017. godine, konstituiran je Savjet mladih Grada Osijeka.  Nakon što su svi članovi novoga saziva Savjeta mladih prisegnuli na svoj trogodišnji mandat, za predsjednika Savjeta mladih izabran je Danijel Križanović, a za zamjenika predsjednika Toni Stojić.

Savjet mladih Grada Osijeka je osnovan kao savjetodavno tijelo Grada Osijeka koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na području Grada Osijeka.

Savjet sudjeluje u radu Gradskog vijeća davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, inicira donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada, raspravu o pojedinim pitanjima te način rješavanja navedenih pitanja.

Članovi Savjeta mladih:
Danijel Križanović, Toni Stojić, Matea Kurtović, Tomislav Pleša, Dragan Babić, Ena Zdunić, Višeslav Kozak, Ante Grabić,  Srđan Ferenčak, Adriana Romić, Brankica Mandić.

Izabranim članovima, te predsjedniku i zamjeniku predsjednika, među prvima je čestitala zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš, poželjevši im puno uspjeha u radu, uz svesrdnu podršku Grada Osijeka.

 

 
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr

Najave događaja