Kvalitetu vode u Donjem Miholjcu osigurava tehnologija 21. stoljeća

Kvalitetu vode u Donjem Miholjcu osigurava tehnologija 21. stoljeća

voda dm

Uvođenje nove tehnologije rezultiralo je besprijekornom vodom, vodomjeri se očitavaju telemetrijski, a u prigradskim naseljima imaju radijski modul i mogu se očitavati iz auta. Crpilište ima dovoljno pitke vode koju može prepustiti i okolnim općinama i gradovima koji imaju problema s opskrbom.

KG PARK d.o.o. Donji Miholjac, proizvođač i distributer pitke vode na području Grada Donjeg Miholjca, Općine Magadenovac i Općine Viljevo, završio je opsežan i zahtijevan posao rekonstrukcije i povećanja kapaciteta vodocrpilišta na 85 l/sec. Ukupna vrijednost ulaganja u vodocrpilište je 30 milijuna kuna, a posljednja faza opremanja pogona najsuvremenijom tehnologijom za proizvodnju pitke vode iznosila je 12 milijuna kuna.

Grad Donji Miholjac imao je problema s kvalitetom vode iz gradske mreže jer su analize pokazivale povišen sadržaj nitrita, a 1996. godine županijski sanitarni inspektor donio je rješenje o privremenoj zabrani prometa zbog zdravstveno neispravne vode.

Kako bi se ostvarilo trajno i kvalitetno rješenje problema s pitkom vodom, radovi na rekonstrukciji postojećeg vodocrpilišta počeli su još 2005. godine, a prvo je unaprijeđena obrada bunarske vode koja u tom trenutku nije zadovoljavala vrijednosti u sustavu Javne vodoopskrbe zbog povišenog željeza, mangana i amonijaka.

Sljedeća aktivnost u nizu bila je izrada "Studije izvodivosti za dogradnju vodoopskrbnog sustava šireg područja Grada Donji Miholjac" kojom je izvršena detaljna analiza demografskih kretanja, gospodarskih aspekata u Osječko-baranjskoj županiji, te analiza potrošnje i priključenosti. Zaključak je bio da će doći do povećanih potreba za pitkom vodom, te je bilo potrebno planirati povećanje kapaciteta vodocrpilišta u Donjem Miholjcu.

Hidrogeološka istraživanja razvitka crpilišta pokazala su kako je kapacitet vodonosnika više nego dovoljan za predviđeno povećanje crpljenja podzemne vode, te da će razina podzemne vode ostati znatno iznad ugrađenih sita postojećih zdenaca.

Posljednja faza radova na povećanju kapaciteta postrojenja za pripremu pitke vode obuhvatila je ugradnju tri uređaja s membranskom tehnologijom pročišćavanja koji su postavljeni u postojeću halu. Rekonstrukcija se izvodila na pojedinim tehnološkim cjelinama opreme, a uključila je zamjenu ili dogradnju crpki, puhala, cjevovoda, armature, UV sterilizatora, te generatora ozona.

Na vodocrpilištu se mjeri zahvaćena, prerađena i isporučena voda. Stanje na vodomjerima, kumulativni i trenutni protoci, prate se telemetrijski i sve se memorira u server. Za kvalitetan nadzor i upravljanje sustavom za proizvodnju vode potrebno je u svakom trenutku imati točne i pregledne informacije o stanju postrojenja, za što se koristi Siemensova WinCC – Scada aplikacija.

U svrhu kontrole procesa prerade vode opremljena su dva laboratorija, kemijski i mikrobiološki, a svakodnevno se rade i analize iz gradske vodovodne mreže. Na vodocrpilištu osim proizvodnje pitke vode, instalirana je i obrada otpadne vode od pranja filtera. Nakon završene rekonstrukcije i sanacije osigurana je besprijekorna kemijska i mikrobiološka kakvoća vode, te vrhunski sustav praćenja i nadzora nam svim dijelovima proizvodnje, prerade i otpreme vode.

Veliki je napredak napravljen i kod očitavanja mjerila potrošnje vode kod korisnika. Mjerila u stanovima očitavaju se svaki mjesec telemetrijski, a vodomjeri u prigradskim naseljima imaju radijski modul i mogu se očitavati iz auta.

Prema iskustvu dosadašnje potrošnje vode može se pretpostaviti da ćemo imati dio pitke vode koje možemo prepustiti i susjednim vodoopskrbnim sustavima koji imaju problema s kvalitetom i potrebnim količinama pitke vode“, naglasila je direktorica vodocrpilišta Dragana Pnjak.

   
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr