Predstavljeni projekti ŽSM OBŽ za 2013. godinu

Predstavljeni projekti ŽSM OBŽ za 2013. godinu

Dana 18. siječnja u prostorijama Osječko-baranjske županije predstavljen je Program rada Županijskog Savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013.

zsm press495

U novom Programu rada Savjeta mladih stoji ukupno 21 projekt, a broj događaja bit će puno veći uzme li se u obzir da se neki projekti održavaju u više gradova, odnosno općina na pordučju županije. Unatoč krizi i recesiji financijski okvir ostao je na razini prošlogodišnjeg proračuna, odnosno riječ je o iznosu od 105.000 kuna kojima će se poticati udruge mladih i onih programa koji se bave mladima, istaknuo je predsjednik Županijskog Savjeta mladih Osječko-baranjske županije Mislav Ćurić, te je dodao kako će ove godine djelovanje Savjeta mladih obuhvatiti slijedeća mjesta: Osijek, Beli Manastir, Valpovo, Belišće, Donji Miholjac, Našice, Đakovo, Sarvaš, Vladislavci, Darda, Grabovac, Čepin, Vuka, Dalj, Erdut, Ernestinovo i Podravska Moslavina.

Tako bi se tijekom cijele godine trebali organizirati razni projekti za mlade vezane uz sport, kulturu, Europsku uniju, poduzetništvo, zdravstvo, te organizacija javnih tribina kao i suradnja sa drugim savjetima mladih na području županije.

Kako je prošle godine bio veliki interes za tradicijsko-kulturne projekte, tako se moglo čuti kako će, u suradnji sa lokalnim KUD-ovima, biti u Vladislavcima škola plesa i sviranja tambure, a u Našicama projekt vezan uz šivanje, odnosno obnovu narodnih nošnji. Bit će organizirana i „Debatna liga" između četiri osječke gimnazije, glazbene radionice u Podravskoj Moslavini i festival urbane glazbe u Baranji, sufinanciran projekt studentske udruge AIESEC "Jednaki u različitosti" radi edukacije o toleranciji i komunikaciji zbog smanjenja nasilja među mladima i prema pojedinim skupinama društva. U Batini će se organizirati „Ljetni kamp" koji će promicati biciklizam i ekologiju, u Ernestinovu će biti projekt „Volim nogomet" radi promocije sporta i pomoći u obnovi dotrajale sportske opreme. U Erdutu i Dalju je u planu projekt "Čuvamo tradiciju za budućnost".

U svim većim gradovima u suradnji sa PRONI Centrom za socijalno podučavanje organizirat će se projekt „Politika (ni)je za mene", a cilj projekta je doprinijeti informiranosti, motivaciji i uključenosti mladih OBŽ u život i rad svoje lokalne zajednice, koristeći interaktivan i njima prilagođen pristup. Nastavit će se sa najuspješnijim projektom „Širimo plesnu kulturu" kroz koji je unazad nekoliko godina prošlo više od dvije tisuće mladih, a u suradnji sa valpovačkom udrugom „Revolution" poticat će se likovna umjetnost i festival dokumentarnog filma u Valpovu.

Svakako najzanimljiviji projekt bit će onaj pod nazivom „Deset dana bez ekrana" organiziran u suradnji sa Osječkom ligom za borbu protiv ovisnosti. Udruga CINAZ (Udruga za izvannastavne i izvanškolske aktivnosti u Zadru) je u studenome 2008. godine pokrenula projekt „Deset dana bez ekrana" u suradnji sa Xavierom Remyem, ravnateljem škole Ec Ziegelwasser u Francuskoj te Hrvatsko –francuskom udrugom u Zadru. Ovo je prvi projekt takve naravi u Hrvatskoj, te zaslužuje posebnu pažnju i implementaciju u praksi. Projektom/programom se sugerira učenicima i njihovim roditeljima selektivno korištenje medija u razdoblju od deset dana. To podrazumijeva „apstiniranje" od svih sadržaja koji nisu odgojno-obrazovnog karaktera. Tri glavna zadatka projekta su: 1. Smanjiti vrijeme provedeno uz ekrane kako bi se poboljšala komunikacija među učenicima i između roditelja i djece. 2. Kroz navedene radionice steći odgovarajuće kompetencije za razvijanje kritičkog stava prema pojedinim medijskim sadržajima. 3. Kvalitetnije osmišljavanje slobodnog vremena.
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr