Udruga NE-Ovisnost provodi tri važna projekta

Udruga NE-Ovisnost provodi tri važna projekta

Logo Ne ovisnost

Osječka Udruga NE-Ovisnost provodi tri važna projekta o kojima više možete pročitati u nastavku.

Siguran grad – Antivirus

Projekt Siguran grad – Antivirus je projekt smanjenja štete kojim kroz provođenje aktivnosti utječemo na zaštitu zdravlja vulnerabilnih skupina u cilju smanjenja pojavnosti zaraznih bolesti, podizanje kvalitete života i smanjenje stigmatizacije.

Aktivnosti programa provodit će se u Osječko – baranjskoj županiji, a korisnici će biti iz područja cijele RH. Dio aktivnosti će se održavati u prostorima Udruge Ne-ovisnost, odnosno iznajmljenom prostoru za Drop-in centar Ne-ovisnost, a dio u iznajmljnim dvoranama te na javnim površinama.

Nositelj programa je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost, unutar koje su zaposleni voditeljica projekta Maja Radaš, mag.oec. te izvoditelj projekta Tomislav Mišetić. Suradnik u programu je ZZJZ Osijek, Centar za dobrovoljno savjetovanje i testiranje HIV/AIDS, a izvoditelj partnera i aktivnosti usmjerene populaciji s rizičnim ponašanjem i adolescentima te testiranja na krvno i sponlo prenosive bolesti je Dubravka Vuković, dr.med.spec. mikrobiolog. Vanjski suradnik programa je dr.sc. Siniša Zovko, dr.med. koji će provoditi edukacije za korisnike i djelatnike Drop-in centra Ne-ovisnost. U rad programa bit će uključeni volonteri kroz u Drop-in centru i kao pomoć pri organizaciji edukativnih predavanja.

Projektni prijedlog doprinosi suzbijanju i sprečavanju pojave ovisnosti među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih te smanjenju štete i pojavnosti zaraznih bolesti u populaciji ovisnika i osoba s rizičnim ponašanjem, a to kroz provođenje aktivnosti usmjerenih na zaštitu zdravlja kroz zamjenu pribora za intravensku aplikaciju droga (rabljeni za sterilni), testiranje na krvno i spolno prenosive bolesti, motiviranje za odlazak na liječenje ili odvikavanje, informiranje o svim ustanovama koje se bave tretmanom ovisnosti i njihovim programima, dijeljenje besplatnih prezervativa, psihosocijalnu potporu, edukaciju o krvno i spolno prenosivim bolestima, edukaciji o njezi vena i sigurnom injektiranju, edukaciji o pružanju prve pomoći, edukaciji djelatnika o pružanju psihosocijalne podrške u Drop in centrima, edukaciji o mogućnostima liječenja krvno i spolno prenosivih bolesti te edukaciju o poboljšanju kvalitete života s krvno i spolno prenosivim bolestima.

Imam stav i biram biti zdrav

Projekt Imam stav i biram biti zdrav inovativan je i suvremeni projekt usmjeren na smanjenje broja mladih osoba koje posežu za duhanskim proizvodima nagrađujući nepušačko ponašanje.

Nositelj projekta je Udruga za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost unutar koje su zaposleni voditelj i izvoditeljica projekta, Tomislav Mišetić, predsjednik Udruge Ne-ovisnost i Ines Arbanas, mr.sc.. Partneri i suradnici u projektu su Filozofski fakultet Osijek kao partner projekta te Ekonomska i upravna škola Osijek kao suradnik projekta. Projekt obuhvaća veliki broj volontera, a to su studenti FFOS-a, Katedre za psihologiju, koji će sudjelovati u izradi evaluacije i dijelu projektnih aktivnosti te korisnici usluga smještaja Udruge za borbu protiv ovisnosti Ne-ovisnost koji će sudjelovati u organizaciji Maratona-Trčimo za zdravlje.

Cilj projekta je suzbijanje i sprječavanje pojave ovisnosti o duhanu među djecom i mladima te rizičnog ponašanja djece i mladih vezano uz eksperimentiranje sa sredstvima ovisnosti. Ideja projekta je suvremena i inovativna te se razlikuje od većine preventivnih programa ovisnosti po tome što glavna aktivnost nije usmjerena upozoravanju na opasnosti koje proizlaze iz ovisnosti, dakle ne temelji se na zastrašivanju ciljane skupine, a što je čest slučaj u istima, već potkrepljuje pozitivno ponašanje, odnosno nepušačko ponašanje. Temeljna pretpostavka teorije učenja uvjetovanjem jest da će ono ponašanje koje je pozitivno potkrepljivano imati veću vjerojatnost javljanja. Nagrađivanjem razreda atraktivnim nagradama za nepušačko ponašanje, takvo ponašanje postaje poželjno i vrijedno.
Projektom želimo postići da manji broj učenika započne s pušenjem za vrijeme projekta; veći broj učenika prestane pušiti za vrijeme projekta te da broj pušača bude manji u eksperimentalnoj skupini nego u kontrolnoj skupini; kroz promidžbenu kampanju osvijestiti širu javnost o štetnosti pušenja te poticati zdrave oblike ponašanja kroz tjelesnu aktivnost.

Aktivnosti programa provodit će se u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek (koja će nam biti eksperimentalna skupina) i Ugostiteljsko –turističkoj školi Osijek (kontrolna skupina). Prezentacijom projekta učenicima, izradom panoa za praćenje uspješnosti nepušenja, okruglim stolovima, maratonom – Trčimo za zdravlje te nagradnim putovanjem u dvorac Trakošćan poticat ćemo smanjenje mogućnosti posezanja mladih za duhanskim proizvodima. U aktivnosti ćemo uključiti razrednike čiji će zadatak biti dodatno motivirati učenike na sudjelovanje u projektu.

Usporedbom rezultata eksperimentalne i kontrolne skupine dobit ćemo odgovor možemo li pozitivnom afirmacijom utjecati na adolescente kako bi potakli i zadržali nepušačko ponašanje.

Želim znati!

Želim znati! je projekt resocijalizacije ovisnika kojim želimo pridonijeti resocijalizaciji ovisnika na području RH te kreirati platformu za razvoj radno-socijalnih vještina kod rehabilitiranih ovisnika kao prevenciju relapsa, i to kroz pružanje pomoći rehabilitiranim ovisnicima u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja putem organiziranja strukovne izobrazbe, Kluba za zapošljavanje, osiguravanja volonterskog iskustva, senzibiliziranja šire javnosti za temu zapošljavanja ovisnika te organiziranje kreativnih i sportskih radionica.

Navedeno ostvarujemo kroz aktivnosti usvajanja novih vještina, informacija i iskustava za pronalaženje zaposlenja, razvoja socijalne mreže, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, testiranje korisnika na droge te kroz medijske istupe.

Projektne aktivnosti će se odvijati na području OBŽ, a uključivat će korisnike s područja cijele RH. Nositelj projekta je Udruga ˝NE-ovisnost˝ unutar koji su zaposleni voditeljica i izvoditeljica projekta, Maja Radaš, mag.oec. i Ines Arbanas, mr.sc.; partneri i suradnici u projektu su HZZJZ-OBŽ, Centar za poduzetništvo, Proni i Udruga „Pobjede“.

Putem projekta ćemo omogućiti prekvalifikaciju za 20 korisnika u području informatike što posredno i neposredno utječe na ishod zaposlenja, 30 korisnika će sudjelovati u radionicama Kluba za zapošljavanje, a cilj je povećati znanje i kompetencije korisnika u području zapošljavanja. 30 korisnika bit će educirano o mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, razvoj socijalne mreže planiran je kroz volonterske aktivnosti u kojima će sudjelovati 11 korisnika. U aktivnosti unaprjeđivanja provođenja slobodnog vremena, kroz kreativne i sportske radionice slobodno vrijeme obogatit će 35 korisnika.

Ciljane skupine obuhvaćene ovim projektom su odrasli muški ovisnici u procesu rehabilitacije ili resocijalizacije te stručna javnost. Ciljana skupina ovisnika su korisnici Udruge ˝NE-ovisnost˝ i Službe za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti Osječko-baranjske županije, a stručna javnost će sudjelovati u okruglom stolu s ciljem senzibiliziranja javnosti za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika.

Provedbom ovog projekta utjecat ćemo na razinu obrazovanja i zaposlenja inače vulnerabilne po tome pitanju, skupine korisnika, rehabilitiranih ovisnika. Također, osvijestit ćemo širu i stručnu javnost o temi nezaposlenosti rehabilitiranih ovisnika koja otežava njihovu reintegraciju u društvo.

   
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr

Najave događaja

Utorak

Srijeda

Četvrtak