Vodič za polaganje državne mature 2014.

Vodič za polaganje državne mature 2014.

drzavna matura

Državna matura je pred vratima, a svi oni koju ju trebaju polagati nailaze na brojne nepoznanice. U ovom članku pokušati ćemo sažeti sve najvažnije informacije počevši od samog pravilnika pa preko kalendara završnih ispita do samog vodiča kroz ispite. 

 Člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N. N. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 i 86/12), srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature. Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole. Učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih srednjih škola mogu polagati i ispite državne mature, ako to žele.

Hrvatski jezik | Matematika | Engleski jezik | Ostali | Vodič kroz ispite | Ispitna pitanja | Brošura državne mature | Prijava

Ispite državne mature mogu polagati i ostali pristupnici koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj te pristupnici koji su izvan Republike Hrvatske završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u Republici Hrvatskoj. 
POGLEDAJTE: Mišljenje jednog maturanta: "Tražili ste rat, dobili ste rat!"KORISNO: Kako položiti ispit na državnoj maturi?

Školska godina završiti će 16. svibnja dok Državna matura u 2014. godini počinje 20. svibnja i to ispitom iz predmeta Psihologija i Etika, a završava 9. lipnja ispitom iz Filozofije. Ukoliko želite pristupiti ispitima u ovoj školskoj godini prijaviti se možete završno s 1. veljače, a prva objava rezultata biti će 7. srpnja dok je konačna objava rezultata 14. srpnja te će se ti rezultati gledati prilikom upisa na željeni fakultet.

Cjelokupnu satnicu svih predmeta pogledajte u dokumentu:

Hrvatski jezik - državna matura

Ono što je zajedničko svim učenicima koji polažu državnu maturu jer ispit iz hrvatskog jezika. Učenici ga mogu polagati u dvije razine (osnovna i viša), a razina koju polažu ovisi o izboru željenog studija. Ispiti će se održati 2. i 3. lipnja s početkom u 9 sati.

Hrvatski jezik proteklih godina izazvao je buru komentara maturanta zbog nedorečenosti pitanja, tema eseja i slično, a neki maturanti izazvali su pravu buru svojim tekstovima na tu temu.

Što se ispituje ispitima iz Hrvatskoga jezika na objema razinama?

Ispitom iz Hrvatskoga jezika na višoj razini ispituju se temeljna znanja i vještine obuhvaćene nastavnim planom i programom iz Hrvatskoga jezika od prvoga do četvrtoga razreda gimnazija.

Ispitom iz Hrvatskoga jezika na osnovnoj razini ispituju se temeljna znanja i vještine obuhvaćene nastavnim planom i programom iz Hrvatskoga jezika od
prvoga do četvrtoga razreda četverogodišnjih strukovnih škola s najmanjom satnicom. Ta su znanja i vještine naznačene u obrazovnim ishodima u Ispitnome katalogu iz Hrvatskoga jezika.

Hoće li se ispitivati gramatika i pravopis?

Ispitivat će se i gramatika i pravopis. U prvoj ispitnoj cjelini, Školskome eseju, posebno se vrednuje upotreba hrvatskoga standardnog jezika i traži se
poznavanje i primjena gramatike i pravopisnih pravila, a u drugoj ispitnoj cjelini, Književnosti i jeziku, traži se znanje o jeziku.

Kako izgledaju ispiti iz Hrvatskoga jezika na objema razinama?

Obje su razine ispita jednake po svojoj strukturi. Sastoje se od dviju ispitnih  cjelina. 

Prva ispitna cjelina provodi se vremenski odvojeno od druge ispitne cjeline.  
Prvu ispitnu cjelinu, Školski esej, čini zadatak otvorenoga tipa.  
Drugu ispitnu cjelinu, Književnost i jezik, čine zadatci zatvorenoga tipa. 

Književna ispitna djela za školski esej u školskoj godini 2013./2014. za višu razinu ispita su:

1. Camus,Albert,.Stranac
2. Cihlar Nehajev, Milutin, Bijeg
3. Dostojevski, Fjodor  Mihajlovič, Zločin i kazna
4. Držić, Marin, Dundo Maroje
5. Flaubert, Gustave, Gospođa Bovary
6. Goethe, Johann.Wolfgang, Patnje mladoga Werthera
7. Kafka, Franz, Preobrazba
8. Krleža, Miroslav, Gospoda Glembajevi
9. Krleža, Miroslav, Povratak Filipa Latinovicza
10. Marinković, Ranko, Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah)
11. Poe, Edgar Allan, Crni mačak
12. Salinger, Jerome.David, Lovac u žitu.
13. Sofoklo, Antigona
14. Šimić, Antun Branko, Preobraženja
15. Šoljan, Antun, Kratki izlet. 

Matematika

Ispit iz matematike također spada u one obavezne pa će tako većina fakulteta za upis tražiti barem osnovnu razinu. 

Što se ispituje ispitom iz Matematike?

Ispit iz Matematike može se polagati na osnovnoj (B) i višoj (A) razini. Birate  razinu ispita.

Ispitna područja na objema razinama su: Brojevi i algebra, Funkcije, Jednadžbe i  nejednadžbe, Geometrija i Modeliranje.

Zanimljivo, Ministarstvo je propisalo i tipove kalkulatora koje možete koristiti na samim ispitima, a ispitu smijete koristiti i knjižicu s formulama koje su potrebne za rješavanje ispita.

Formule preuzmite na linku ispod:

Korisne napomene za rješavanje ispita:

- Tijekom računanja podatke zadane u zadatku ne treba zaokruživati.  Ako su rezultati konačni decimalni brojevi, ne treba ih zaokruživati (osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno)
- Vrijednosti trigonometrijskih funkcija treba zaokružiti na najmanje četiri decimale
- Neki su brojevi zaokruženi prilikom zadavanja (veliki ili mali brojevi ili brojevi prikazani u znanstvenom zapisu), stoga su, u zadatcima višestrukog izbora, ponuđena rješenja zaokružena
- Ako je rezultat racionalan broj zapisan u obliku razlomka, treba ga napisati u obliku do kraja skraćenog razlomka (osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno)
- Kod sređivanja algebarskih izraza potrebno je zbrojiti monome istog stupnja, a algebarske izraze skratiti odgovarajućim faktorima
- Dovoljno je nacrtati dio grafa koji je karakterističan za zadanu funkciju. To najčešće uključuje sjecišta s osima i točke ekstrema (ako postoje). Iz crteža se treba naslutiti domena funkcije, što znači da nije prihvatljiv graf koji završava na nekoj od tih karakterističnih točaka
- Ako je rezultat kompleksan broj, treba ga napisati u standardnom obliku tj. a bi a b + ∈ , , R (osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno).

Primjere vezane uz napomene pogledajte OVDJE.

Engleski jezik 

Posljednji obavezni predmet na maturi je engleski jezik koji se polaže u dvije razine: osnovna i viša. 

Što se ispituje ispitom iz Engleskoga jezika na osnovnoj razini?

Ispitom iz Engleskoga jezika na osnovnoj razini provjerava se komunikacijska jezična kompetencija u čitanju (uključuje i provjeru znanja vokabulara i
gramatike), pisanju i slušanju. 

Kako izgleda ispit iz Engleskoga jezika na osnovnoj razini?

Ispit se sastoji od triju ispitnih cjelina: Čitanje, Pisanje i Slušanje. Ispitne cjeline Čitanje i Pisanje provode se odvojeno od ispitne cjeline Slušanje.
Postotni udio ispitnih cjelina u ukupnome broju bodova je:

Čitanje – 40 %
Pisanje – 30 %
Slušanje – 30 %.

Ispitna cjelina Čitanje sastoji se od šest skupina zadataka vezanih uz različite početne tekstove i donosi ukupno 30 bodova. Svako pitanje donosi jedan bod.
Ispitna cjelina Pisanje sastoji se od zadatka kratkoga sastavka i donosi ukupno 10 bodova.

Ispitna cjelina Slušanje sastoji se od četiriju skupina zadataka vezanih uz različite slušane tekstove i donosi ukupno 20 bodova. Svako pitanje donosi jedan bod.

Ostali predmeti

Osim obaveznih predmeta (među koje ovisno o vrsti škole koju pohađate spadaju i njemački, francuski, talijanski, španjolski, grčki, latinski, češki, srpski i mađarski jezik) na maturi ćete polagati i izborne predmete ovisno o vašim preferencijama vezanima uz nastavak vašeg školovanja. Svi predmeti polažu se u dvije razine: osnovna i viša, a fakulteti će svaki za sebe propisati traženu razinu za sami upis.

Vodič kroz ispite državne mature 2013./2014.

Kako bi se učenici lakše snalazili i točno znali što se od njih očekuje na samim ispitima preuzmite Vodič kroz državne ispit u školskoj godini 2013./2014. 

Ispitni katalozi za državnu maturu 2013./2014.

Za svaki od predmeta na državnoj maturi točno su propisana i pitanja te teme eseja iz hrvatskoj jezika. Cjelokupni ispitni katalog za svaki od predmeta preuzmite OVDJE.

Brošura - detaljan tijek državne mature

Prijava za državnu maturu i željeni fakultet

Svi oni koji će nakon završene srednje škole i položene državne mature poželjeti upisati fakultet moraju se prijaviti na vrijeme i tako osigurati polaganje mature iz točno određenih predmeta.

Prijava se vrši putem internet stranice Postani student na koju se morate prethodno registrirati i tako osigurati tajnost vlastitih podataka.

Svi maturantima želimo puno sreće prilikom polaganja državne mature.

SiB.hr
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr

Najave događaja

Petak

Subota

Nedjelja