PREDSTAVLJAMO: C:E:T platforma

PREDSTAVLJAMO: C:E:T platforma

staytunedtogether

Na prvom roku za predaju projektnih prijedloga u sklopu Erasmus+ programa – Ključna aktivnost 1 za područje mladih, udruzi C:E:T platforma odobrena su 4 projekta ukupne vrijednosti 79 973€. Za aktivnost Razmjene mladih udruzi C:E:T platforma odobrena su 2 projekta odnosno 2 razmjene mladih.

Prvi projekt razmjene mladih YE „Speak UP against discrimination“ ima za cilj educirati mlade s manje mogućnosti zbog diskriminacije, posebice o različitim oblicima diskriminacije te ih osnažiti da prepoznaju i reagiraju u situaciji kada prepoznaju da su oni ili njihovi vršnjaci diskriminirani na bilo koji način. Vještine i znanja koja će sudionici steći na ovoj razmjeni mladih doprinijeti će njihovom aktivnom angažmanu u borbi protiv diskriminacije, ne samo na lokalnoj razini već u suradnji sa mladima iz cijele Europe na razini cijele Europe. Vrijednost ovog projekta je 14 100 €.

Drugi projekt razmjene mladih YE „Young Europe“ za cilj ima promicanje aktivnog sudjelovanja mladih u podizanju svijesti o važnosti Europske unije kao zajednice te promicanje važnosti aktivnog građanstva u Europi. Sudionici će biti uključeni u simulaciju EU parlamenta, biti će upoznati sa strukturom EU institucija te njihovom ulogom kao i procesom donošenja odluka unutar Europske unije. Također sudionici će biti upoznati s formalnim i neformalnim načinima sudjelovanja građana u procesu donošenja odluka. Vrijednost ovog projekta je 17 730 €.

Također za aktivnost Mobilnost osoba koje rade s mladima odobrena su dva projekta odnosno dva trening kursa.

Prvi projekt odnosno prvi tečaj TC „ Creative entrepreneurship“ je tečaj osposobljavanja osoba koje rade s mladima te mladih lidera iz partnerskih organizacija za provedbu lokalnih, nacionalnih i europskih aktivnosti usmjerenih na rješavanje problema kao što su poduzetništvo mladih, nezaposlenost mladih, problema na tržištu rada, kreativnosti i društveno odgovornog poduzetništva. Praćenje rada sudionika će imati značajan utjecaj na socijalnu uključenost kroz poticanje poduzetništva mladih u zajednicama partnerskih organizacija, a također kroz razmjenom iskustva i rezultata projekta s ostalim organizacijama projekt će imati utjecaj na rješavanje sličnih problema u cijeloj Europi. Vrijednost ovog projekta je 21 735 €.

Drugi projekt koji je vezan uz mobilnost osoba koje rade s mladima je tečaj TC „Stay tuned Online“ koji je tečaj osposobljavanja ljudi i organizacija koje rade s mladima kako bi stekli vještine i znanja vezana uz online komunikaciju s mladima i provođenje kampanja te stvaranje kreativnih i inovativnih alata za komunikaciju s mladima i motivaciju mladih te je svojevrsni online nastavak projekta TC „Stay tuned“ koji je održan prošle godine. Sudionici će steći niz kompetencija nakon čega će biti spremni za promicanje aktivnosti i motivaciju mladih ljudi individualno i u suradnji s ostalim kolegama iz organizacija. Očekivani rezultati projekta su dobivanje skupa različitih alata i ideja koje će se dijeliti s drugim organizacijama mladih u Europi i pridonositi jačanju rada s mladim u Europi. Vrijednost projekta je 26 508€.

C:E:T platforma je osnovana od strane eksperata i ljudi koji rade s mladima sa ciljem da ponudi podršku, pomoć, usluge i stručna savjetovanja u području razvoja civilnog društva i demokratskih institucija, građanskih vrijednosti, neformalnog obrazovanja za sve građane, posebno za mlade ljude. C:E:T se također bavi zagovaranjem za provedbu javnih politika. C:E:T organizira događaje (okrugle stolove, debate, seminare i radionice) na temu aktivizma, obrazovanja, promocije i razmjene iskustava u području ljudskih prava, razvoja lokalne, regionalne, europske i međunarodne suradnje. C:E:T posebno promovira razvoj kreativnosti, inovacija, poduzetništva i održivog razvoja (civilnog društva).

C:E:T platforma kao mreža udruga broji cijeli niz partnera iz Poljske, Srbije, Crne Gore, Slovenije te pridruženih partnera iz ostalih zemalja Europe.

Nakon što je prošle godine održan projekt pod nazivom TC „Stay tuned“ koji je za cilj imao osposobljavanje osoba koje rade s mladima o provođenju kampanja te načinima komunikacije s ciljanim grupama, medijima te institucijama, u vrijednosti 18 600€ također financiran u okviru Erasmus+ programa od strane Nacionalne agencije za mobilnost i programe EU, u svibnju se održava i druga aktivnost koja je odobrena na trećem roku 2014.godine, Ključna aktivnost 1 – Razmjena mladih pod nazivom YE „Young Europeans in charge“ koja za cilj ima educirati mlade o Europskoj uniji, o strukturi Europske unije, procesu donošenja odluka te mogućnostima sudjelovanja u procesu donošenja odluka. Kroz projekt će biti održan cijeli niz aktivnosti kao što su simulacija EU parlamenta, predstavljanje raznih institucija Europske unije, sudjelovanje u debatama na niz tema kao što su aktivno građanstvo, borba protiv rasizma i ksenofobije, nezaposlenost mladih te održivi razvoj, a vrijednost ovog projekta je 12 840 €.

Kroz dosadašnji rad, kako na projektima gdje je C:E:T platforma Hrvatska nositelj projekata, tako i na projektima gdje smo bili partnerska organizacija uvelike smo ojačali kao organizacija te su naši članovi stekli kompetencije za kvalitetniji i bolji rad s mladima. Odobravanje 4 projekta C:E:T platformi na ovom roku je svojevrsno priznanje organizaciji da se nalazi na dobrom putu te će C:E:T platforma nastaviti promicati Europske vrijednosti, jednakost, građanske slobode i prava, osnaživanje kapaciteta mladih ljudi te uključivanje mladih u aktivno građanstvo i sudjelovanje u donošenju odluka.

Budući da se kao organizacija svakodnevno razvijamo i rastemo u skoroj budućnosti u planu imamo otvaranje ureda u Đakovu kako bi mogli početi provoditi i više lokalnih projekata budući da je Đakovo grad s puno potencijala no mladima nedostaje motivacije i uvjeta da kroz razne aktivnosti sudjeluju u kreiranju boljih uvjeta i okoline za mlade. Također, nadamo se da će nakon ovakvog uspješnog rada na razini Europske unije naš rad prepoznati i Grad Đakovo te uskoro planiramo sastanak s čelnicima grada kako bi im prezentirali svoj rad te planove za budućnost budući da projekti mladih i za mlade koji se održavaju u Đakovu također imaju veliki utjecaj i na sam Grad. Konkretno dolazi do povećanja broja kako stranih, tako i domaćih posjetitelja u grad Đakovo, također donosi zaradu hotelijerima i ugostiteljima kao i trgovinama i suvenirnicama na području grada, posebno ako znamo da strani posjetitelji nisu štedljivi, a cijene u Đakovu su im i više nego prihvatljive. Ukoliko za primjer uzmemo da je Đakovo u 2013. godini imalo nešto više od 1700 ostvarenih noćenja od strane posjetitelja iz drugih država, lako možemo doći do podatka da će samo ovi projekti taj broj povećati za 50% iz čega se može izvući zaključak kako će to utjecati na lokalnu zajednicu.

Za sve koji se žele informirati o udruzi i njenom radu, sve informacije su dostupne na našoj web stranici www.cetplatform.orgt e također na facebook stranicama fb.me/cetplatform i twitter profilu @cetplatform.

  
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr

Najave događaja

Petak

Subota

Nedjelja