Učilište Studium: Što znate o zanimanju Farmaceutski tehničar?

Učilište Studium: Što znate o zanimanju Farmaceutski tehničar?

digital health

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji različitih farmaceutskih proizvoda (lijekova, dijetetskih i kozmetičkih pripravaka).

Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, trgovini, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji. Farmaceutski tehničar koji radi u ljekarni obavlja poslove na pripravljanju lijekova za koje postoje standardni recepti. To može biti pripremanje mješavina čajeva, pripravljanje krema ili masti. Prilikom pripreme lijekova mora slijediti zadani recept. Važe supstancije koje se koriste kao pripravci lijekova, ali ne sudjeluje u izradbi pripravka prema receptu i uputama liječnika. Rad u farmaceutskoj proizvodnji odvija se u uvjetima mikrobiološke klime (zadane temperature, vlažnosti zraka i strujanje zraka) ili sterilnim uvjetima rada, pa je također propisano nošenje sterilne obuće i odjeće. Laboratoriji u kojima rade farmaceutski tehničari mogu biti laboratoriji u kojima prevladavaju tikvice, staklene cijevi i plamenici, ali i potpuno suvremeni i automatizirani uređaji. Za obavljanje poslova farmaceutskog tehničara potrebno je završiti četverogodišnju farmaceutsku srednju školu ili se prekvalificirati u ustanovama za obrazovanje. Farmaceutski tehničar može se zaposliti u privatnim i javnim ljekarnama, analitičkim i drugim laboratorijima, u industriji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu, trgovinama te u kozmetičkoj industriji.

U svijetu i kod nas očekuje se porast potrebe za farmaceutima (kako na razini srednjoškolskog, tako i na razini visokoškolskog obrazovanja), zbog povećanja prosječne starosti populacije i veće upotrebe lijekova.

Zanimanje „Farmaceutski tehničar“ moguće je steći u Učilištu Studium u slijedećim gradovima:

Zagreb 
015515874

Osijek
031 201 193

Vinkovci
032 617 100

Vukovar
032 443 153

Županje
032 831 854

  
Pratite SiB.hr bilo kad i bilo gdje! Posjetite naš mobilni portal m.sib.hr