Glasujte za najbolji maturantski slogan. 1 lajk = 1 glas

Glasujte za najbolji maturantski slogan. 1 lajk = 1 glas

Proglašeni najbolji maturantski slogani

najbolji slogan 2014 uvodna

Nakon duge i na trenutke bespoštedne borbe između ukupno 83 prijavljena maturantska slogana proglašavamo one koji su skupili najveći broj glasova.